+421 905 496 483 info@zivotna-koucka.sk

„Nové možnosti nezbadáš v starom pohľade na svet.“

Čo je koučing?

Koučing je rozhovor, počas ktorého vy ako klient (koučovaný) s pomocou kouča skúmate, hľadáte a nachádzate svoj vlastný potenciál, riešenia či odpovede na vaše dilemy. Kouč kladie správne otázky a používa také metódy, ktoré vás „nútia“ pozerať sa na váš problém z iného uhla pohľadu. Tak, ako ste o tom nikdy predtým neuvažovali.

Kouč vám nedáva žiadne rady, ani neponúka „svoje“ riešenia. Nie je expert na danú tému. Vy ste totiž najlepší odborník na váš vlastný život. To čo sa v živote osvedčilo jednému, nemusí aicky platiť pre druhého. Kouč verí vašej vnútornej sile, vie že všetky odpovede na danú tému máte v sebe. Je sprievodcom, ktorý vám do myslenia vnáša viac jasnosti a upriamuje vašu pozornosť z problému na riešenie.

Ak sa na svojej ceste k riešeniu občas stratíte, kouč je ten, ktorý vám pripomenie, prečo ste s tým začali. Podporuje vás, aby ste sa dostali tam, kde ste si stanovili. Predpokladom toho, aby bol koučing prínosný, je vaše odhodlanie a úprimná snaha niečo zmeniť na jednej strane a profesionálne schopnosti kouča na strane druhej.

Dôležitým a nevyhnutným faktorom je tiež, aby celý proces prebiehal v prostredí dôvery medzi vami a koučom. Preto dajte na svoju intuíciu a vybere si kouča, ktorý rezonuje s vašimi vnútornými hodnotami. Po prvom úvodnom stretnutí má väčšina klientov jasno v tom, či si vybrali správne.

Koho je možné koučovať?

Koučovať je možné každého, kto chce v súvislosti so svojim problémom niečo zmeniť či ovplyvniť.  Aj keď možno aktuálne riešenie problému klient nevidí alebo má pocit, že riešenie neexistuje, je to úplne v poriadku. Často až v procese koučingu zistí, že je nejaká zmena možná, pretože získa nový pohľad na vec. Ak je potom klient ochotný prijať aspoň malú časť zodpovednosti za situáciu, v ktorej sa nachádza, znamená to, že sa dostáva z role obete do role toho, kto má možnosť niečo ovplyvniť.  Keď vie niečo na danej situácii zmeniť alebo ovplyvniť, nachádza svoju silu. Vtedy sa z obyčajného rozhovoru môže stať koučovací rozhovor alebo tzv. transformačný rozhovor, ktorý mení život.

Koľko trvá koučovací rozhovor ?

Dĺžka rozhovoru pri individuálnom koučingu záleží od dohody kouča a klienta, ideálne je však časové rozpätie 60-90 minút.

Aká je optimálna frekvencia stretnutí kouča s klientom ?

Niekedy klientovi môže stačiť jedno stretnutie a vyrieši si svoju dilemu. Ak si však klienti objednajú služby profesionálneho kouča, väčšinou riešia situácie, ktoré sú komplexné či časovo náročnejšie. V takom prípade si dohodnú harmonogram stretnutí, zvyčajne v horizonte 6-12 mesiacov s pravidelnosťou cca 1-2x do mesiaca. Je to na dohode oboch strán.

Koučing nenahrádza terapiu. V prípade ak kouč zistí, že na riešenie vášho problému je potrebná terapia, včas vás na to upozorní. Terapia a koučing sa však veľmi dobre dopĺňajú a je možné súbežne navštevovať vášho kouča aj terapeuta.

V ČOM JE KOUČING NÁPOMOCNÝ?

Z

Zlepšenie zdravia, telesnej kondície

Z

Redukcia stresu, hľadanie rovnováhy medzi prácou a rodinou

Z

Zlepšenie time manažmentu, určenie priorít, čomu venujem pozornosť

Z

Zlepšovanie schopnosti komunikácie s inými

Z

Vzťahové problémy

Z

Kariérne či životné zmeny

Z

Zlepšenie sebadisciplíny

Z

Zvládanie emócií

Z

Hľadanie zdrojov sebavedomia, osobnej sily

Z

Ako asertívne a efektívne riešiť konflikty

Z

Problém s určovaním hraníc druhým, prehliadanie svojich potrieb

Z

Hľadanie zmyslu života, alebo svojej vlastnej cesty

DOHODNITE SI SVOJ TERMÍN